Bag In Box

Hotline: 0947457272

Bag In Box

Bag In Box (BIB)

Là một phương pháp đóng gói chất lỏng được tiên phong sử dụng rộng rãi trên thế giới vào những năm cuối thế kỷ 20. Cùng với công nghệ chiết rót vô trùng, Bag In Box dần cho thấy tầm quan trọng mạnh mẽ của mình trong nhiều lĩnh vực.

Trang chủ
Menu
Gọi Ngay
Chat
Liên Hệ