Máy chiết rót vô trùng aseptic được sử dụng rất rộng rãi trong việc đóng gói: nước ép, sữa, nước ép trái cây đường, và các loại thực phẩm dinh dưỡng dạng lỏng khác nhau, sau quá trình chế biến tiệt trùng hoặc khử trùng.

Showing all 7 results

Máy chiết rót túi vô trùng aseptic được sử dụng rất rộng rãi trong việc đóng gói: nước ép, sữa, nước ép trái cây đường, và các loại thực phẩm dinh dưỡng dạng lỏng khác nhau, sau quá trình chế biến tiệt trùng hoặc khử trùng.


Máy chiết rót vô trùng aseptic được sử dụng rất rộng rãi trong việc đóng gói: nước ép, sữa, nước ép trái cây đường, và các loại thực phẩm dinh dưỡng dạng lỏng khác nhau, sau quá trình chế biến tiệt trùng hoặc khử trùng.
en_US
vi en_US