CERTIFICATE

Chứng nhận của Hutech tại Việt Nam
Chứng nhận của Hutech tại Việt Nam

XÂY DỰNG NIỀM TIN TUYỆT ĐỐI

Thời gian qua HuTechGroup đã đóng góp nhiều giải pháp cho các nhà máy sản xuất thực phẩm danh tiếng bằng cung cấp các thiết bị chất lượng. Đó cũng là thành quả trong việc nghiên cứu nghiêm túc trên nền tảng ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. 

Vượt qua nhiều tiêu chí của các thương hiệu lớn HuTechs Group đại diện cung cấp các giải pháp toàn diện tại thị trường Việt Nam.

  • SUZHOU JINGLE: Giải pháp tối ưu về bao bì Aseptic
  • SBFT: Giải pháp về chiết rót
  • Shengli: Giải pháp về trộn nguyên liệu
  • Landz : Giải pháp về thiết bị tự động